WHITER
10/22/1997 MECA-30102
Akira Wada - guitar
Ken Watanabe - bass
Mansaku Kimura - drums

Support
Hatsuho Furukawa(Fender Rhodes)
Kazuko Kawashima(Voice)
Haruyakko Yano(Strings)
Yukinojou Iwato(Strings)

1.Oh,No! (Ken Watanabe)
2.Hong Kong.  (Akira Wada)
3.Embracing You.  (Ken Watanabe)
4.Hinata - Bokko.  (Ken Watanabe)
5.Spiral Blues. (Mansaku Kimura)
6.Cascade.  (Akira Wada)
7.The Sound Of Mind.  (Mansaku Kimura)
8.Silk Breezin'.  (Mansaku Kimura)
9.Till The End Of Time  (Suzi Kim,Ken Watanabe)
〜Memories Of You  (Ken Watanabe)
〜Unforgettable.  (Ken Watanabe)